UWAGA! DDoS – REKOMPENSATA

Szanowni Klienci,

Zgodnie z naszą zapowiedzią na stronie www. w dniach kiedy nastąpiły problemy z dostępem do Internetu w skutek ataku jaki został przepuszczony na naszą sieć, informujemy o następujących decyzjach.

W dniu następującym po pierwszym ataku dokonaliśmy stosownego zgłoszenia do odpowiedniej komórki organów ścigania. Zarejestrowaliśmy także ten fakt w instytucji powołanej do monitorowania sieci Internet. Podjęliśmy również działania w kierunku zapobiegania zdarzeniom o takiej skali. Zwracamy jednak uwagę, że tego typu ataki są codziennością Operatorów Telekomunikacyjnych, a o skutkach decyduje skala takiego przedsięwzięcia. Zwykle zasięg jest na tyle mały, że użytkownik nie zauważa nawet problemu.

Mimo, że Operator co do zasady nie może brać odpowiedzialności za nielegalne działania osób trzecich, tak jak każdy zwykły podmiot czy osoba fizyczna nie berze odpowiedzialności za działania przestępcze realizowane przez otoczenie w którym funkcjonuje, postanowiliśmy zrekompensować naszym Klientom niedogodności związane z brakiem ciągłości usług. Mamy świadomość, że w tych szczególnych czasach dostęp do Internetu jest bardzo istotny.

Każdemu Klientowi z usługą Internet, niezależnie od posiadanego pakietu zostanie podniesiony transfer pobierania danych o 50 Mbps i w takiej konfiguracji zostanie utrzymany do końca roku 2020.

Przepraszamy naszych Klientów i zapewniamy że wyciągamy wnioski, modyfikujemy procedury, a także rozbudowujemy zasoby sprzętowe, aby w przyszłości zwiększyć szansę na ograniczenie skutków podobnych działań.    

Pozdrawiamy,

Zespół Opto-Tech

Brak możliwości komentowania.