Oświadczenie – Ataki w cyberprzestrzeni

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w związku z aktualną sytuacją na Ukrainie można spodziewać się problemów z dostępem do usług telekomunikacyjnych. W ostatnim czasie w cyberprzestrzeni został podwyższony stopień alarmowy. Jest to sytuacja niezależna od nas i w całości związana z wrogimi działaniami federacji rosyjskiej. Brak dostępu do sieci o zasięgu globalnym nie ma związku z problemami lokalnymi.      

Rekomendacje w związku ze zwiększonym zagrożeniem w cyberprzestrzeni wywołanym sytuacją na Ukrainie

Z poważaniem, 

Zespół Opto-Tech     

Brak możliwości komentowania.